Domov | Osmica | Zgodovina

Kaj je OSMICA?

Pisni viri poročajo, da je pravica do osmic stara in izvira iz časov nemškega cesarja Karla Velikega (1519-1555), k nam je prišla z odlokom cesarice Marije Terezije (1717-1780). S tem odlokom so vinogradniki dobili dovoljenje, da so lahko osem dni v letu prodajali vinske viške preteklega leta v vinotočih pod vejo – frasko. Iz osemdnevnega obdobja ime osmica tudi izvira.

Osmice so že od samega začetka na delovanje kmetij imele ugodne učinke. Kmetje so lahko preostanek vina, ki ga niso porabili, prodali in tako izpraznili sode ter se pripravili na naslednjo trgatev. Sčasoma se je možnost prodaje vinskega presežka razširila še na možnost prodaje domačih suhomesnatih in mlečnih izdelkov, domačega kruha, potic ter kuhanih štrukljev.

Danes lahko osmice obiščete čez celo leto, na Krasu jih je največ spomladi in jeseni. Ob križiščih in pred vhodi na dvorišča ali borjače domačij, so pritrjene veje ali šopki bršljana oz. fraske, ki vabijo na osmice in kažejo pravo smer.